Обяви

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИЗПЪЛНИТЕЛ” В ПЕТИ ВОЕННОПОЛИЦЕЙСКИ ЕКИП В СЕКТОР „ОХРАНА НА ОБЕКТИ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА” В РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” – СЛИВЕН .

Пълният текст на обявата и необходимите документи можете да изтеглите от тук.

 

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ” ВЪВ ВТОРИ ВОЕННОПОЛИЦЕЙСКИ ЕКИП В СЕКТОР „КОНТРОЛ И ОХРАНА“ В ОТДЕЛ „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”-БУРГАС В РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” – СЛИВЕН .

Пълният текст на обявата и необходимите документи можете да изтеглите от тук.

 

 

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕВЕТ СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ” В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА” В РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” – ПЛОВДИВ.

Пълният текст на обявата и необходимите документи можете да изтеглите от тук.

 

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧЕТИРИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ „ИЗПЪЛНИТЕЛ” В СЕКТОР „ОХРАНА НА ОБЕКТИ” В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА” В РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” – СЛИВЕН.