Контакти

Ръководство:

Адрес:

София 1000,
бул. "Тотлебен" № 34,
п.к. 1606,

Министерство на отбраната,
служба "Военна полиция"

Телефон за контакт: 02 92 21 100

GSM: 0888353401

Електронна поща: mp_mod@armf.bg

 

Приемно време на Директора на служба "Военна полиция":

Всяка сряда от 15 до 17 часа.

Записване на телефон 02 9221111.

 

Сигнали за нарушения и нередности в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия може да изпращате на телефон: 02 92 21 199 (денонощен, автоматичен);

Сигнали за нередности и нарушения сред служителите на служба "Военна полиция" може да се подават на: телефон 029221164, факс 029221431 и e-mail: sector_vsok@armf.bg – сектор Вътрешна сигурност и оперативен контрол.

 

Анонимно докладване на рискове и опасности във военната авиация. Информацията, която подавате, ще се използва единствено за целите на подобряване на безопасността на полетите.

GSM: 0886499650; 0884110378; 0884110379; факс 029221402 и e-mail: orapivvs@armf.bg

 

Връзки с обществеността:

Митко Димитров телефон 02 9221113; 0884362893

Валя Станимирова телефон 02 9221469.

 

Регионални служби:

Регионална служба "Военна полиция" – София
Телефон за контакт: 02 92 21200, 02 87 00 341
Електронна поща: mp_sofia@armf.bg

 

Регионална служба "Военна полиция" – Пловдив
Телефон за контакт: 032 622531
Електронна поща: mp_plovdiv@armf.bg

 

Регионална служба "Военна полиция" – Сливен
Телефон за контакт: 044 667728
Електронна поща: mp_sliven@armf.bg

 

Регионална служба "Военна полиция" – Варна
Телефон за контакт: 052 390065
Електронна поща: mp_varna@armf.bg

 

Регионална служба "Военна полиция" - Плевен
Телефон за контакт: 064 896407
Електронна поща: mp_pleven@armf.bg